Museum nog dicht.

Museum nog dicht.

We zijn al op een bedrag gekomen van rond de € 70.000; hartelijk dank voor alle toezeggers! Helaas zijn we er nog niet, maar we hopen dat we over niet al te lange tijd het volledige bedrag van € 100.000 bij elkaar te hebben! Zodra dit is gelukt, kunnen de toegezegde...
Ramen timmerfabriek

Ramen timmerfabriek

De Timmerfabriek wijkt af van de overige loodsen op het Scheldeterrein die werden opgebouwd uit een staalskelet met een baksteen vulling. Meest opvallende van dit geheel in beton opgetrokken gebouw zijn de vele ramen. Voor de oorlog allemaal van gietijzer; elk raam...