Lezingen, presentaties en toneel

Lezingen, presentaties en toneel

IN DE BOVENZAAL VAN HET MUSEUM Lezing/Presentatie: De Stoomkraan 38 door Willem Kole van St. Stoomkraan; Zaterdagmiddag 28 januari om 14.00 uur(inloop 13.30 uur) Toneel: Roest gespeeld door Tamara van Es en Mels Hoogenboom van theater TZT; Zondagmiddag 12 februari om...
KMS scheepsmodel in de bibliotheek.

KMS scheepsmodel in de bibliotheek.

Gebruikmakend van de originele scheepsbouwtekeningen bouwde oud-Scheldeman enmodelmaker Rinus Welleman enkele jaren geleden het vrachtschip de Argo Ellas. Na eenaantal jaren in onze vaste opstelling te hebben gestaan staat het model nu bij de ingang van deZB...
Stoomkraan onthuld

Stoomkraan onthuld

Wat maakte nou het meeste indruk? De speech van hoofd restauratie Wesley Sekewaël en het optreden van Maarten van Rossem, de voormalige scheepshoorn van de Nieuw Amsterdam of de stoomkraan die eind van de middag achter de Oude Verbandkamer tot leven kwam? En dan...
Winterstop

Winterstop

Het museum is gesloten. Na de koop van het gebouw en afhankelijk van de corona-pandemie, gaan we in het voorjaar van 2021 weer open voor...
Red het museum!

Red het museum!

De gemeente Vlissingen wil het gebouw de Oude Verbandkamer verkopen voor 1 ton , € 100.000 aan stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. We zijn al over de helft; doet u mee?  Elk bedrag is welkom!Met uw steun kan dit Vlissings museum in de nieuwe wijk...