Museum nog dicht.

Museum nog dicht.

We zijn al op een bedrag gekomen van rond de € 70.000; hartelijk dank voor alle toezeggers! Helaas zijn we er nog niet, maar we hopen dat we over niet al te lange tijd het volledige bedrag van € 100.000 bij elkaar te hebben! Zodra dit is gelukt, kunnen de toegezegde...
Ramen timmerfabriek

Ramen timmerfabriek

De Timmerfabriek wijkt af van de overige loodsen op het Scheldeterrein die werden opgebouwd uit een staalskelet met een baksteen vulling. Meest opvallende van dit geheel in beton opgetrokken gebouw zijn de vele ramen. Voor de oorlog allemaal van gietijzer; elk raam...
Oude balken

Oude balken

Bij het bouwrijp maken van locatie ‘Kop van het Dok’ zijn opnieuw oude funderingspalen boven de grond gekomen. Dit keer geen balken van de paalfundering voor de betonnen scheepsbouwhellingen maar een locatie noordelijker. Dergelijke balken, zeker als daar zoals hier...
Winterstop

Winterstop

Het museum is gesloten. Na de koop van het gebouw en afhankelijk van de corona-pandemie, gaan we in het voorjaar van 2021 weer open voor...
Red het museum!

Red het museum!

De gemeente Vlissingen wil het gebouw de Oude Verbandkamer verkopen voor 1 ton , € 100.000 aan stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. We zijn al over de helft; doet u mee?  Elk bedrag is welkom!Met uw steun kan dit Vlissings museum in de nieuwe wijk...
Cadeau

Cadeau

Oude balken Bij het bouwrijp maken van de locatie ‘Kop van het Dok’ zijn opnieuw oude funderingspalen boven de grond gekomen. Dit  keer geen balken van de paalfundering voor de betonnen scheepsbouwhellingen, maar een locatie noordelijker. Dergelijke...