Collectie

De collectie 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt gestart met het verzamelen van gereedschappen en voorwerpen gebruikt bij fabricage en onderhoud van schepen. Een van de doelstellingen; leerlingen van de eigen bedrijfsschool kennis te laten nemen van technieken en gebruikte materialen uit de 20e eeuw.

Ook wil men vermijden dat specifieke kennis anders verloren gaat. Meer informatie over deze collectie is te vinden op klik

Het museum beschikt over een depot met verschillende voorwerpen Klik

 

Immaterieel erfgoed

Naast het behoud en het tonen van de voorwerpen en documentatie is misschien wel de belangrijkste taak deze verzameling tot leven brengen en te laten spreken. Daar horen de verhalen en anekdotes bij, de getuigenissen, ook wel het immaterieel erfgoed genoemd.

Daarom zijn naast de verhalende kennis van de onze gidsen, veelal oud Scheldemensen, er tussen 2006 en 2012 dertig interviews afgenomen om deze kennis voor het nageslacht te bewaren.

Wilt u een schenking doen? Fijn dat u aan ons dacht!

Aanbieden kan tijdens onze openingstijden en op dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Wees u bewust van het feit dat het museum zich nog gaat beraden of het voorwerp wordt opgenomen in de collectie.