OVER ONS

 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

In het voorjaar van 2003, niet lang nadat de laatste gebruiker, de vakbond de deur achter zich had gesloten, pleitten een aantal vakbondsmensen voor behoud van dit gebouw van de vroegere Bedrijfsgeneeskundige dienst van scheepswerf ‘De Schelde’. Ook de stichting Stadsherstel pleitte in die jaren regelmatig voor behoud van het pand.
L’Escaut Woonservice benaderde in het voorjaar van 2008 de Initiatiefgroep Scheldekwartier die vanuit Stichting Stadsherstel Vlissingen zich inzet voor een verantwoorde aankleding van het openbaar gebied op het oude werfterrein. Vanuit deze gesprekken ontstond het idee voor een museum in de voormalige Verbandkamer over scheepswerf De Schelde en vormde zich al snel een nieuwe werkgroep.
De voltallige Gemeenteraad van Vlissingen nam op 27 november 2008 een motie van de Partij van de Arbeid aan, waarin het College van B & W (onder meer) de opdracht kreeg om de voormalige Verbandkamer te behouden indien hiervoor een passende bestemming zou worden gevonden. Dit idee wordt door de gemeente Vlissingen geïnitieerd.

Op initiatief van de heer J. van Beekhuizen, voormalig directeur van l’Escaut ,is in de zomer van 2008 een initiatiefgroep bij elkaar gekomen. Deze initiatiefgroep bestond uit de heren P. Feij, J, van Beekhuizen, D. Roos jr., R. den Broeder en H. Schaap. Inzet van de gesprekken was : Hoe de voormalige verbandkamer te behouden en het gebouw, staande op het door de gemeente Vlissingen aangekochte terrein, te benutten om de scheepsbouwgeschiedenis een permanente plek te geven.

Het voornemen om een stichting in het leven te roepen is in de zomer van 2009 gerealiseerd in de totstandkoming van Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. Op dat moment heeft de Gemeente Vlissingen het gebouw De Oude Verbandkamer in bruikleen gegeven tot het jaar 2017. In dat zelfde jaar heeft de gemeente de bruikleen uitgebreid tot 2021. Na deze bruikleenperiode heeft de Gemeente het pand aan de Stichting verkocht en begin 2022 is de stichting eigenaar van het gebouw.
Het bestuur van de stichting heeft zich in de beginfase bezig gehouden met het opknappen en inrichten van het gebouw met gelden van diverse sponsoren. Het gebouw heeft in die beginjaren gefungeerd als bezoekerscentrum van waaruit op de zaterdagen rondleidingen over het Scheldeterrein werden georganiseerd met behulp van een oude vrachtwagen en een Spijkstaal (oud bedrijfswagentje van de Schelde).

Vanaf 2016 is het bezoekerscentrum omgedoopt tot museum Scheldewerf.
Het museum is aangesloten bij de vereniging van Zeeuwse musea.

ORGANISATIE

Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht als mede de taken van de bestuursleden en coördinator. Een belangrijk deel van deze vrijwilligers is betrokken bij het gebouw op basis van hun (professionele) ervaring en competenties die goed aansluiten bij de doelstellingen, rollen en taken die de Stichting kent. Uiteraard is de Stichting sterk afhankelijk van de bereidheid van velen om hun tijd en energie te investeren in dit maatschappelijk doel.

Het museum heeft een ANBI status

De ongeveer 25 vrijwilligers voeren de volgende activiteiten uit: onderhouds-en schoonmaakwerkzaamheden, collectiebeheer, suppoosten en gidsen .

Lijkt het u leuk om vrijwilliger in het museum te worden, neem dan contact op met Marian Koolwijk (Coordinator) 06 36417806