Oude balken Bij het bouwrijp maken van de locatie 'Kop van het Dok' zijn opnieuw oude funderingspalen boven de grond gekomen. Dit  keer geen balken van de paalfundering voor de betonnen scheepsbouwhellingen, maar een locatie noordelijker. Dergelijke balken, zeker als...

Lees meer