Bij het bouwrijp maken van locatie ‘Kop van het Dok’ zijn opnieuw oude funderingspalen boven de grond gekomen. Dit keer geen balken van de paalfundering voor de betonnen scheepsbouwhellingen maar een locatie noordelijker. Dergelijke balken, zeker als daar zoals hier nog punten aan zitten zijn herbruikbaar als tentoonstellingsmateriaal. Het museum heeft sinds kort een 4 cm dik tafelblad in bruikleen afkomstig van de werfhellingen van de VOC-werf in Middelburg. We hebben inmiddels voldoende hout om naast hergebruik als tentoonstellingsmateriaal hier een Vlissingse werftafel van te laten maken.